Tin tức

Xử lý nước thải, chất lỏng, dầu mỏ

25/07/2020

Vermiculite là chất hấp thụ dầu và nhiên liệu là kỵ nước, có nghĩa là chúng đẩy nước. Điều này làm cho chúng lý tưởng để làm sạch dầu và nhiên liệu tràn trong môi trường ẩm ướt, bao gồm ao, hố, cống, hồ, sông, lạch hoặc trong mưa. Thanh lọc nước thải công nghiệp và sinh hoạt, tràn các sản phẩm dầu mỏ, chất lỏng hữu cơ và độc hại

Đá Vermiculite vật liệu bảo quản vận chuyển chất lỏng hiệu quả

06/06/2020

Bạn có biết đá Vermiculite là một chất được dùng để bảo quản trong vận chuyển chất lỏng. Vermiculite là một chất hấp thụ dạng hạt hoàn toàn lỏng tuyệt vời, hấp thụ an toàn hầu hết các axit, bazơ, chất làm mát, sơn, dung môi, dầu và hóa chất nguy hiểm.