Tin tức

Quản lý và xử lý lọc nước mưa, xử lý chất thải với đá trân châu Perlite

30/09/2020

Vai trò của Perlite trong việc lọc nước mưa, xử lý chất thải lỏng đã được ghi nhận đầy đủ. Nó đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống xử lý nước đô thị và công nghiệp, nơi nó được sử dụng cùng với bộ lọc thùng quay chân không để loại bỏ chất rắn và các chất bẩn khác từ nước thải ô nhiễm.

Chất trợ lọc thực phẩm & dược phẩm Perlite

17/08/2020

Chất trợ lọc Perlite là loại vật liệu trơ, xốp cho khả năng hấp thụ và giữ lại cặn trong dung dịch. Với đặc tính xốp hơn, thể tích lọc tương đương nhưng lại sử dụng khối lượng bột ít hơn so với những dòng bột trợ lọc trên thị trường